engleza

Home

Optim-Gest Software

Contact

Managementul resurselor IT in cadrul entităţilor economice

Dezideratul optimizării resurselor unei afaceri, indiferent care ar fi acestea, reprezinta un obiectiv major al oricarui management al unei organizatii. Iar cum sistemele informatice concura în mod direct la realizarea acestui obiectiv, alegerea si implementarea acestora devine o necesitate stringenta. Alegerea unui astfel de sistem informatic pentru afaceri nu este o sarcina deloc facila pentru decident. Unul dintre motive l-ar reprezenta piata actuala, existenta în România, considerata de multi specialisti o piata ajunsa la maturitate, ce a cunoscut în ultimii ani o expansiune fara precedent. Numarul mare de “jucatori de pe piata” determina în mod implicit existenta unui numar însemnat de produse informatice pentru afaceri pe piata româneasca, cu o multitudine de caracteristici, dintre cele mai diverse, ce trebuie adaptate la specificul fiecarei afaceri în parte. Putem spune astfel ca, un decident uman are la dispozitie un set însemnat de alternative, date de fiecare produs în parte si un numar impresionant de criterii de analiza a fiecarei alternative în parte. Sarcina acestuia rezida în alegerea unei solutii dintre alternativele existente astfel încât caracteristicile sistemului informatic sa se potriveasca cât mai bine cu caracteristicile afacerii de informatizat. Din pacate, în practica cotidiana, de cele mai multe ori, alegerea unui sistem informatic pentru afaceri are la baza considerente mai mult sau mai putin obiective, mai mult sau mai putin optime pentru situatia data. Website-ul de fata se doreste a fi un mic îndrumar pentru cei care vor dori pe viitor sa implementeze un anumit sistem informatic într-o organizatie, conform cerintelor unui anumit context dat. Mediul actual de afaceri impune ca orice individ implicat în activitati economice sa dobândeasca printre altele si cunostinte generale, cu tenta informatica, legate de dezvoltarea unui sistem informatic, alegerea sistemului informatic potrivit si a tehnologiei informatice pertinente pentru o anumita situatie data, aplicarea si adaptarea tehnologiei informatiei pentru o problematica specifica data.

Capacitatea de a invata, a intelege, a sti din experienta si de a se descurca în situatii vechi si noi, aceasta inteligenta insotita de colectarea informatiei, efectuarea prelucrarilor, pregatirea alternativelor decizionale si în final luarea deciziei au propulsat inteligenta artificiala printre principalele tehnologii folosite în construirea sistemelor decizionale actuale. Inteligenta artificiala este un domeniu care retine din ce in ce mai mult atentia economistilor, managerilor si celorlalte profesii, deoarece sistemele bazate pe cunostinte, sistemele expert, sistemele bazate pe algoritmi genetici, sistemele fuzzy, sistemele hibride si sistemele neuronale sunt sisteme de inteligenta artificiala pe cale de a ocupa un loc din ce in ce mai important in viata lor profesionala. Directia noua de analiza oferita de depozitele de date (Data Warehouse) împreuna cu OLAP si Data Mining, maniera specifica sistemelor multiagent de descompunere în subprobleme a problemelor complexe cu care se confrunta managementul, urmata de o colaborare strânsa între module autonome si proactive cu capacitati cognitive, capabile sa manipuleze cunostinte din diverse locuri si spatii electronice, reprezinta noi provocari in dezvoltarea sistemelor informatice actuale.

Pe de altă parte, în societatea contemporană, Internet-ul a devenit unul din mijloacele forte de vehiculare a datelor şi informaţiilor de orice fel, atît la nivel zonal cât şi la nivel global, atât la nivel microeconomic cât şi macroeconomic. Asistăm la o transformare a societăţii actuale, atât din punct de vedere economic cât şi social, în care componenta comunicaţiei electronice capătă un rol substanţial. Prezenţa în spaţiul virtual denumit Internet devine o necesitate, constituindu-se într-un factor hotărâtor de competitivitate pentru orice organizaţie aflată într-o competiţie concurenţială acerbă. Transformarea amintită mai sus poate fi particularizată şi la nivelul învăţământului universitar, ca şi componentă esenţială în formarea societăţii actuale moderne. Educatia on-line, apărută ca urmare a dezvoltării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, este o oportunitate în plus oferită membrilor mediului universitar. Această modalitate de învăţare nu exclude educaţia clasică ci o completează, adăugând resurselor reale de educaţie şi pe cele virtuale.

Home

Cursuri online

Contact

Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor

Sisteme Expert

Enterprise Resource Planning

Site-uri WEB

Data Mining

Resurse umane IT

 
 
 

Copyright 2009

Search Engine Submission - AddMe Director web ClickLink.ro Free Page Rank Tool

Search Engine Optimization and SEO Tools